രണ്ടുറുമ്പുകളെ ചവിട്ടിയമർത്തി നടന്നു പോകുന്നതിലെ അജ്ഞത. ചൂലു കൊണ്ടൊരു ചിലന്തിയെ തല്ലികൊല്ലുന്നതിലെ അസഹ്യത. ചിതലോRead More

വിചാരണ

Read More

        ഭൂമിയുടെ സംരക്ഷണം ഇപ്പോള്‍ മനുഷ്യരുടെ കൈയി ലാണ്. മനുഷ്യന്റെ പ്രവര്‍ത്തികളുടെ തെറ്റുകള്‍ കാരണം സംരക്ഷണമി ല്ലാതെ ഭൂമി വന്‍ നാശത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.Read More

ഭൂമിക്കായ് ഒരു ദിവസം

Read More


കുടുമ്പശ്രീയിൽ നിന്നും മാരി കുടകൾ

Mari Umbrellas

നാലാം ലോക വിവാദത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഇരയായിരുന്നു മാ രാരിക്കുളം വികസന പദ്ധതി. സ്‌ത്രീകളുടെ സൂക്ഷ്‌മ തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങളില്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കു ന്ന ഉപഭോക്തൃ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ബ്രാന്റ്‌ ചെയ്‌ത്‌ പുറംകമ്പോളങ്ങ ളില്‍ വില്‍ക്കുന്നതിന്‌ കുടുംബശ്രീ അയല്‍ക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥത യില്‍ ഒരു പബ്ലിക്‌ ലിമിറ്റഡ്‌ കമ്പനി. ഇതാണ്‌ ചുരുക്കത്തില്‍ മാരാരിക്കുളം വികസന പദ്ധതി. ഇങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ചതാണ്‌ മരാരി മാര്‍ക്കറ്റിംഗ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌. ഈ കമ്പനിയുടെ ബ്രാന്റ്‌ നെയിമാണ്‌ മാരി. വിവാദത്തില്‍ പെട്ട്‌ കമ്പനി സ്‌തംഭനത്തിലായി. അതോടെ, കമ്പനിയെ ആശ്രയിച്ചുനിന്നിരുന്ന ഏതാണ്ട്‌ മുന്നൂറോളം വരുന്ന തൊഴില്‍ സംഘങ്ങളും പൊളിഞ്ഞു. ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ്‌ കമ്പനി വീണ്ടും സജീവമായി. തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങളും സജീവമായിത്തുടങ്ങി. അച്ചാര്‍, സ്‌ക്വാഷ്‌, നീര, സോപ്പ്‌, കുട തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ കമ്പനി വിപണനം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ, ഏറ്റവും വിജയകരമായ സംരംഭം മാരി കുടയാണ്‌. 25 യൂണിറ്റുകളിലായി 500 സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക്‌ തൊഴില്‍ നല്‍കുന്നു. തുടക്കം മുതല്‍ സ്വകാര്യമേഖലയില്‍ നല്‍കിയിരുന്നതിനേക്കാള്‍ ഉയര്‍ന്ന കൂലിയാണ്‌ ഈ തൊഴിലാ ളികള്‍ക്ക്‌Read More